Print

Izrada web stranica

Izrada i cijene izrade web stranica

Cijena izrade web stranica ovisi o njenoj veličini, kompleksnosti, izvedbi, utrošenom vremenu izrade te cijeni rada izvođača radova ili davaoca usluga.
Potrebno vrijeme izrade web stranica može se kretati od 2 dana do nekoliko mjeseci. Jednostavniju web stranicu može raditi jedna osoba dok je  za kompleksnije web stranice potreban tim od 2 do 5 ili više ljudi.


Isplati li se ulagati u web stranice

Nestabilna ekonomija, porast broja korisnika interneta potiče ulaganja u web stranice. Sadržaj web stranice, način prezentacije, funkcionalnost i interaktivnost mogu pomoći tvrtkama u ostvarivanju tržišnih ciljeva.


Odnos uloženog i dobivenog

U svrhu lakšeg razumijevanja uloženo-dobiveno podijelili smo web stranice u kategorije od 1 do 4 prema kompleksnosti i cijeni izrade:
1. Najjednostavnija i najjeftinija opcija je izrada web stranice po template-u
Prednost: niska cijena, brza izrada i veliki izbor gotovog web dizajna na internetu.
Nedostatak: bilo tko može sa interneta uzeti gotov web dizajn i upotrijebiti ga za izradu svoje web stranice pa se tako na internetu može pojaviti više stranica istog ili sličnog dizajna.
Ova opcija izrade web stranice se ne preporuča u slučajevima kada se želi izgraditi vlastiti vizualni identitet.
2. Statične web stranice sa unikatnim web dizajnom i jedinstvenim vizualnim identitetom
Web dizajn i broj podstranica određuje cijenu.
Prednost: originalan i unikatan web dizajn omogućuje izgradnju vlastitog identiteta.
Nedostatak: web dizajn poskupljuje izvedbu, otežana promjena sadržaja web stranice zbog statičnosti.
3. Dinamičke web stranice sa CMS-om, unikatnim web dizajnom i jedinstvenim vizualnim identitetom
Korisnik može sam mijenjati i ažurirati sadržaj web stranica.
Prednost: korisnik ne mora plaćati prvi unos podataka niti naknadne promjene sadržaja stranice jer to može sam napraviti koristeći CMS.
Nedostatak: zahtjeva se hosting sa boljim svojstvima.
4. Web shop-ovi, web portali, web aplikacije te sve web stranice sa API i CMS-om
Ako se postavljeni zahtjevi ne mogu adekvatno riješiti ni na jedan drugi način tada se pristupa projektiranju, programiranju i izradi web aplikacija koje su po mjeri i koje će adekvatno riješiti problem.
Prednost: ispunjavaju se svi postavljeni zahtjevi kao što su maksimalna funkcionalnost, prilagođeni dizajn i vizualni identitet te jednostavnost u korištenju.
Nedostatak: visoka cijena izrade.

Komercijalne i nekomercijalne web stranice

Web stranice postaju komercijalne kada posjete prije ili kasnije rezultiraju uplatama u bilo kojem obliku. Da bi se posjetitelje poticalo na uplate web stranica mora biti uvjerljiva u ponudi protuvrijednosti u obliku roba i usluga. Dobrim dizajnom, odmjerenim prikazom i opisom roba i usluga, jednostavnim i sveobuhvatnim postupkom kupovanja i/ili naručivanja moguće je posjetitelja pretvoriti u kupca ili klijenta. Zbog pojave poslovnog odnosa neophodno je na web stranici jasno istaknuti tekst sa uvjetima kupovanja i naručivanja.
Posjete nekomercijalnih stranica ne rezultiraju nužno uplatama. Svrha i namjena web stranice određuje njen sadržaj, dizajn i način izvedbe.