Print

Robno - materijalno knjigovodstvo

Namjena programskog modula je praćenje i vođenje skladišnog poslovanja.
Koristi se  robno-materijlno knjigovodstvo za vođenje artikala, materijala i proizvoda. Svi proizvodi se mogu voditi po vrsti, količini i vrijednosti.
Skladišni dokumenti su svrstani u grupe ovisno o tome dali evidentiraju ulaz u skladište, izlaz iz skladišta ili služe kao pomoćni ili interni dokumenti.
Ulaz robe od dobavljača evidentira se pomoću primke.
Izalaz robe prema kupcu evidentira se pomoću maloprodajnog računa.
Podržana je virmanska R1 prodaja.
Ako se na POS-u dogodi virmasnka R1 prodaja tada se na strani skladišnog poslovanja pokreće postupak prebacivanja robe na drugo skladište putem skladišnih dokumenata međuskladišnice izdaje se otpremnica i izlazna faktura.
Svo ovi dokumenti se mogu automatski generirati.
Ako je automatsko generiranje fakture onemogućeno onda se automatski generira otpremnica. Fakture se izdaju naknadno na temelju izgeneriranih otpemnica. Moguće je objedinjavanja više otpremnica u jednu fakturu.
Ispravak i usklađivanje stanja na skladištu provodi se putem inventure.
Inventura se može provoditi djelomično ili potpuno.
Pomoćne funkcije kao što su generator predinventurene liste i automatsko generiranje inventurne liste pomažu da se inventura što brže provede.
Nakon unosa inventurne liste (stvarnog stanja) automatski se izgeneriraju viškovi i manjkovi.
Uvid u stanje na skladištu osigurano je putem izvještaja skladišne kartice i količina i cijena.


Popis funkcija:

ŠIFARSKI SUSTAV
 • Osnovni podaci: Zemlje, Županije, Mjesta, Naselja, Opći matični podaci
 • Poslovni podaci: Struktura poduzeća, Skladišta, Tečajna lista
 • Poslovni partneri
 • Artikli/Proizvodi: Matični podaci artikala, Artikli i grupe artikala, Lokacija skladištenja, Normativi, Cjenik, Dobavljači artikala
PRODAJA
 • Opći podaci: Prodavaonice, Blagajne, Blagajnici
 • POS blagajna: Otvaranje smjene, Prodaja, Zatvaranje smjene, Ponovni ispis Z-liste
 • Pregledi i liste: Pregled smjena, Porez po tarifnom broju, Promet po grupama artikala, Promet po blagajnicima, Promet POS-a (po artiklima), Zaključno stanje, Storno / popusti
 • Kreditne kartice: Specifikacija kartica
SKLADIŠNO POSLOVANJE
 • Inventura: Otvaranje inventure, Predinventurna lista, Inventurna lista, Razlike po inventuri, Zaključenje inventure
 • Narudžba: Narudžbenica kupca, Automatska izrada narudžbi, Prijedlog za nabavu, Ovjera prijedloga, narudžbenica za nabavu
 • Ulaz na skladište: Primka, Kalkulacija, Ovjera primke
 • Izlaz sa skladišta: Otpremnica, Otpis, Ovjera otpisa
 • Fakturiranje: Izlazni račun po otpremnici, Izlazni račun za usluge
 • Ostali dokumenti: Nivelacijski zapisnik, Ovjera niv. zapisnika, Međuskladišnica, Ovjera međuskladišnice
 • Pregledi i liste: Skladišna kartica, Količina / cijena na skladištu
POSLOVNE KNJIGE
 • Knjiga popisa (trgovačka)
POSTAVKE SUSTAVA
 • Podaci poduzeća


Programska rješenja za:
UgostiteljstvoTrgovineUslužne djelatnostiBenzinske pumpe   Ostali programi